[X] Tiger Media A/S Secured IP | web04 | API time: 0.013sec | PHP time: 0.028sec | Output time: 0.036sec | XSL time: 0.053 | Menu time: 0 | External: 0sec | Total time: 0.118sec | API Mem: 2675kb | Max Mem: 11275kb | SQL Querys: 29 | SQL Time: 0.00753sec   | AUS | XML Cache: hit/miss: 91/45 | MemCache: hit/miss/save/duplicate/remove: 4/1/1/1/0 | Refresh | Session |
Times Mem. No. File Query Timing
146261CargoV2/CargoManager.php(18)SELECT * FROM cargov2_groups0.00030
146362CargoV2/CargoManager.php(19)SELECT * FROM cargov2_companys WHERE subsite IN(0,1)0.00029
146513CargoV2/CargoManager.php(20)SELECT * FROM cargov2_matrix WHERE subsite IN(0,1)0.00024
146524CargoV2/CargoManager.php(21)SELECT * FROM cargov2_countries0.00020
146615CargoV2/CargoManager.php(23)SELECT * FROM cargov2_companys0.00017
16
259027Translate/Translate.php(9)SELECT `key`, `value` FROM translations WHERE `locale` = 'da_DK'0.00035
261608ItemGroupDiscountV2/main.php(73)SELECT * FROM setup WHERE plugin = 'ItemGroupDiscountV2'0.00016
162129Fields/main.php(111)SELECT id, name, standardvalue, `group`, `datatype`, forplugin, `required`, UNIX_TIMESTAMP(time) as uts FROM item_fields0.00023
1629110Usersystem/UserManager.php(88)SELECT *, UNIX_TIMESTAMP(expire) as unixtx_expire FROM user ORDER BY id DESC LIMIT 250.00045
1629111Usersystem/main.php(444)SELECT * FROM `user_grouprelate` WHERE user_id=10.00030
1629212Cms/main.php(499)SELECT cms_revisions.id,cmsid,eventlog.timestamp,user,realname FROM cms_revisions LEFT JOIN eventlog ON eventlog.timestamp=cms_revisions.timestamp WHERE cmsid = 0 ORDER BY cms_revisions.id DESC0.00048
1630213Fields/main.php(262)SELECT * FROM item_fields WHERE forplugin IN('Usersystem')0.00019
1630214Fields/main.php(289) SELECT item_field_content.content AS content, item_field_content.id AS content_id, item_fields.id AS field_id, item_fields.name AS name, if(item_field_content.selfref2 IS NULL,item_field_content.selfref,CONCAT(item_field_content.selfref,'-',item_field_content.selfref2)) as selfref, forplugin AS plugin, required AS required FROM item_field_content INNER JOIN item_fields ON item_field_content.field = item_fields.id WHERE (item_fields.forplugin = 'Usersystem' AND item_field_content.selfref IN(1))0.00036
1629815System/main.php(348)SELECT * FROM setup WHERE plugin='Recommend'0.00018
1632916Usersystem/main.php(1331)SELECT id, groupname, isCustomerCenterGroup, isSearchable, isPriceEngineGroup FROM user_group LEFT JOIN user_grouprelate ug ON ug.group_id = user_group.id GROUP BY user_group.id0.00037
1633017Usersystem/main.php(1332)SELECT group_id as id, url, level FROM user_accessrelate WHERE url = '/'0.00021
1633218Usersystem/main.php(1334)SELECT group_id, COUNT(user_id) as c FROM `user_grouprelate` GROUP BY group_id0.00037
1633319Usersystem/main.php(1335)SELECT f.name, fc.content, fc.selfref FROM `item_field_content` fc INNER JOIN `item_fields` f ON f.forplugin = 'Group' AND f.id = fc.field WHERE f.name IN (NULL)0.00017
1633720Fields/Fields.php(185)SELECT item_fields.*, item_field_content.*,if(selfref2 IS NULL,selfref,CONCAT(selfref,'-',selfref2)) as selfref FROM item_fields LEFT JOIN item_field_content ON item_field_content.`field` = item_fields.id AND item_field_content.selfref=0 AND item_field_content.selfref2 IS NULL WHERE item_fields.datatype = 'usersystem' AND item_fields.forplugin = 'Menu'0.00024
1633821Fields/Fields.php(185)SELECT item_fields.*, item_field_content.*,if(selfref2 IS NULL,selfref,CONCAT(selfref,'-',selfref2)) as selfref FROM item_fields LEFT JOIN item_field_content ON item_field_content.`field` = item_fields.id AND item_field_content.selfref=0 AND item_field_content.selfref2 IS NULL WHERE item_fields.datatype = 'multiusersystem' AND item_fields.forplugin = 'Menu'0.00022
1640622ItemV2/main.php(3076)SELECT * FROM item_variantgroups0.00016
1640623ItemV2/main.php(3077)SELECT * FROM item_variantoptions0.00014
2660624ItemGroupDiscountV2/main.php(210)SELECT * FROM setup WHERE plugin = 'ItemGroupDiscountV2'0.00028
11021625Rotation/main.php(288)SELECT t0.id AS id_1, t0.name AS name_2, t0.width AS width_3, t0.height AS height_4, t0.effect AS effect_5, t0.speed AS speed_6, t0.timeout AS timeout_7, t0.random AS random_8 FROM rotations t0 (params: Array ( ) )0.00079
11064726Config/DataGateway.php(50)SELECT * FROM ConfigSetupAllowed0.00017
11063527Translate/main.php(55)SELECT DISTINCT st.locale FROM (SELECT DISTINCT t.locale FROM translations t UNION SELECT DISTINCT s.locale FROM subsites s) st0.00031
21065228Translate/main.php(121)SELECT `key`, `value` FROM translations WHERE `locale` = 'da_DK'0.00020

Total 0.00753
Sort timing desc
MemCache key misses
DiscountV2_1_1
MemCache key removes


MemCache key saves
DiscountV2_1_1


MemCache key hits
Globalsubsites0.00069s
Globalconfigv30.00044s
adminmenuUpdateData1Rev3670.00025s
FieldsUsersystem10.00016s
AluXperten 
IndkøbskurvDer er 0 varer i kurven
Leverings- & Salgsbetingelser:
Nedenstående betingelser gælder for alle køb og bestillinger som foretages hos Aluxperten.dk


Priser

De oplyste priser er incl. 25% moms & evt. afgifter i form af miljø etc.

Levering af din ordrer

De oplyste leveringstider på hjemmesiden er CA tider , dvs der kan ske afvigelser.
Vi leverer vores varer med Danske Fragtmænd eller Postdanmark (tilbehør). Det anbefales at der er en modtager til stedet på den oplyste leveringsadresse. Kontroller altid før montage af dæk på fælge at den leverede vare stemmer overens med det bestilte og at varen passer på bilen. Dvs. der skal være frigang til bremser, skærme etc. Varer der har været monteret tages ikke retur.!

 

Garanti

Der ydes garanti i henhold til gældende lovgivning, og købeloven gælder for alle handler, der omfatter varer solgt af Aluxperten.dk
Dog ophører alle former for garanti hvis varen bærer præg af fejlmontering, fejlhåndtering eller såfremt varen påføres andre skader af kunden under håndtering af samme, uanset forkert, utilsigtet håndtering eller andre uheldige omstændigheder, der ikke, hverken direkte eller indirekte kan tilbageføres til produktet eller Aluxperten.dk
Fælge med poleret overflade eller crome fælge tåler ikke salt og skal rengøres min 2-3 gange pr uge. BRUG IKKE FÆLGRENS! Lakskader som følge af stenslag dækkes IKKE af garantien.  

 

Forbehold

Der tages forbehold for prisændringer af enhver art, udgåede varer, udsolgte varer. Endvidere for trykfejl og prisændringer.


Reklamation

Alle reklamationer behandles på vores adresse og skal sendes franko. Ved fremsendelse af reklamation ufranko, afvises forsendelsen og går retur til afsender.Der skal altid vedlægges en kopi af faktura ved reklamation og reklamation skal altid ske skriftligt pr mail.
Aluxperten.dk kan ikke stilles til ansvar for eventuelle tab, driftstab, monteringsomkostninger eller omkostninger forbundet med købet. 

 

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til salg@aluxperten.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen ODR her.
 

Modtagelse af varer og levering

En ordre betragtes altid som leveret, når varen er leveret på den på ordrebekræftelsen/fakturaen opgivne adresse.
Kunden modtager fragtbrev eller fragtnota, som kunden kvitterer for modtagelsen på.
Fejl og mangler ved varerne skal indberettes til Aluxperten.dk senest 24 timer efter modtagelsen pr mail.
Eventuelle skader opstået i forbindelse med fragt, skal med det samme anmeldes til fragtmanden og ved modtagelsen skal man notere det på fragtbrevet, påføre at man har modtaget varen med de forbehold for fejl, man har konstateret på det modtagne. Aluxperten.dk skal underrettes om problemet indenfor 24 timer fra fejlen er opdaget.
Ved underretning senere end 24 timer efter modtagelsen, forbeholder Aluxperten.dk sig retten til ikke at erstatte varen.
Bemærk, at hvis der ikke er nogen til at modtage varen på den angive leveringsadresse, tager fragtfirmaet varen med igen og efterlader note, hvorefter kunden kan kontakte via telefonnr. angivet på fragtnoten og aftaler det videre forløb selv. Evt. omkostninger forbundet med levering efter forgævet kørsel betales af modtager.

 

Montering og ansvar.

Kontroller altid før montage af dæk på fælge at den leverede vare stemmer overens med det bestilte og at varen passer på bilen. Dvs. der skal være frigang til bremser, skærme etc. 
Korrekt montering er kundens eget ansvar, hvorfor Aluxperten.dk anbefaler at dette foretages af værksted med faguddannet personale.
Aluxperten.dk kan ikke drages til ansvar for skader opstået p.g.a. fejlmontering. Aluminiumsfælge bør altid efterspændes efter 100-300 km's kørsel. Der medfølger en montagevejlledning som vi anbefaler følges punkt for punkt.

 

Fortrydelsesret

Kunden har altid 14 Dages fortrydelsesret gældende fra den dag, varerne modtages. Dette gælder dog IKKE B2B kunder.
Varer der ikke tages retur:
Varer der på bestillings tidspunktet IKKE er på lager og som skal bestilles specielt hjem , tages IKKE retur.
Ordre sammensat efter ønske tages ligeledes ikke retur.
Fælge der bliver special boret til kundens bil tages ikke retur da der er tale om en special bestilling.

Ved fortrydelse kontaktes Aluxperten.dk pr mail salg@aluxperten.dk 
Herefter gives der anvisninger vedr. returnering af varen. I visse tilfælde opkræves der et returgebyr. Omkostninger til retur fragt etc. afholdes af kunden selv.
Varer der har været monteret tages IKKE retur.